Dit forum is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Helaas blijven fouten mogelijk. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op dit forum worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Bezoekers wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan dit forum in tekst en zo mogelijk in het het uploaden van foto- en videomateriaal. Tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven bekijkt de administrator en/of moderator deze bijdragen niet vooraf. Daardoor kan het gebeuren dat bijdragen die kwetsend zijn, oproepen tot geweld of op een andere manier de grenzen van het betamelijke overschrijden, enige tijd op onze site te vinden zijn. Wij doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. We distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijke bijdragen en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Gebruikers mogen uitsluitend materiaal aan dit forum bijdragen waarvan zij zelf over de auteursrechten beschikken. Voor de vormgeving van dit forum en site geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de administrator via de mail-button.

Alle informatie op dit forum en/of deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site en/of forum tijdelijk niet te raadplegen is. De administrator is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via dit forum en/of deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

COOKIES

koekjes

Dit forum maakt alleen gebruik van cookies die ervoor zorgen dat je (automatisch) ingelogd bent en geven ook de mogelijkheid, indien de administrator dit ingeschakeld heeft, om te zien welke onderwerpen je al gelezen hebt. Wij hanteren géén tracking cookies.