Dit forum is bedoeld om op een gezellige, ontspannen manier na te praten over de afleveringen van Boer Zoekt Vrouw en eventueel te speculeren over wat er in een volgende aflevering kan gaan gebeuren. Naast de leuke woorden zullen er ook kritische noten geplaatst willen worden. Dit is uiteraard toegestaan mits op een fatsoenlijke manier, zodat het ook voor de deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw, hun familieleden en vrienden, een prettig forum zal zijn.

Houd daarom de volgende regels in acht:

  • Wat in de uitzendingen aan de orde geweest is kan besproken worden. Wat deelnemers aan Boer zoekt Vrouw verder in het dagelijks leven doen en/of gedaan hebben wordt, zolang het de privacy niet aantast, (in beperkte mate) toegestaan. Maar houd het netjes want zodra de berichten (of video's) de grenzen van het betamelijke overschrijden zullen deze verwijderd worden.
  • Plaats geen spoilers!! Als je om de een of andere reden op de hoogte bent van toekomstige ontwikkelingen, houd die informatie dan voor je. Neem voor een ander de spanning over de afloop niet weg.
  • Adressen en internetprofielen etc. van deelnemers mogen niet op het forum gedeeld worden.
  • Kijk voor je een bericht plaatst of er niet al een topic is waar hetzelfde onderwerp besproken wordt.
  • Als je een nieuw topic aanmaakt, kies dan een titel die de inhoud van je topic duidelijk maakt.
  • Quote alleen als dat nodig is, en wanneer het een lange quote betreft probeer het dan te bewerken tot het gedeelte waarop je wilt reageren. Dit om de pagina's compact en leesbaar te houden.
  • Blijf on-topic. Voor onderwerpen die niets met de uitzendingen te maken hebben is er het Clubhuis.
  • Ga uit van de goede bedoelingen van de andere forumdeelnemers. Probeer te lezen wat er bedoeld wordt en lees over type- en spelfouten gewoon heen.
  • Niet-onderbouwde negatieve meningen zijn niet toegestaan. Als je iets negatiefs over iemand wilt zeggen, dan moet je op een fatsoenlijke manier argumenten geven voor je mening. Lees zo nodig je bericht een keer terug en probeer te bedenken hoe de woorden op je overkomen als een ander op deze manier over jou praat.
  • Schuttingtaal is niet toegestaan.